Vrijdag, 30 september 2016

Tijdens het golfevenement van Stichting Team KING op 30 september 2016 ontving MMC opnieuw hun jaarlijkse bijdrage van € 50.000 voor het research bureau van het Máxima Oncologisch Centrum (MOC). Jan Matheeuwsen, bestuurslid van de stichting: “Samen met MMC wil Team KING van kanker een beheersbare ziekte maken. Voor 2017 streven we naar een nóg hoger bedrag.”

In 2017 opent MMC in Veldhoven op één plek het Máxima Oncologisch Centrum, waarbij oncologisch onderzoek nog dichter bij elkaar zit. Matheeuwsen: “De inrichting van dit centrum is een extra uitdaging waar Team KING geld voor wil inzamelen.” Internist/hematoloog/oncoloog Lidwine Tick nam de cheque in ontvangst.

Team KING
Team KING zet zich al vele jaren vol overgave in voor MMC, om van kanker een ziekte te maken waarvan je geneest. De stichting zamelt geld in voor onderzoek naar nog betere behandelingen. Dankzij Team KING werken sinds 2010 twee en sinds 2014 zelfs drie researchverpleegkundigen in het Máxima Oncologisch Centrum, de kankerafdeling van MMC.

Onderzoek in Máxima Oncologisch Centrum
Máxima Oncologisch Centrum heeft als doelstelling om iedere kankerpatiënt optimale behandeling aan te kunnen bieden. Daarvoor biedt het MOC haar patiënten integraal oncologische zorg op maat. MOC streeft naar snelheid in het stellen van de diagnose en in de behandeling, zodat de patiënt zo kort mogelijk in onzekerheid verkeert. Medisch wetenschappelijk onderzoek zorgt ervoor dat MOC hoogwaardige oncologische zorg levert en werkt volgens de nieuwste technieken en inzichten. Hiervoor beschikt het MOC over een integraal oncologisch research bureau. Momenteel vindt er veel onderzoek plaats rondom hematologische kwaadaardige ziekten en borstkanker. Ook wordt er onderzoek gedaan naar melanoom, longkanker, neuro-endocriene tumoren, darmkanker en hemofilie. Deze onderzoeken richten zich vooral op het testen van nieuwe chemotherapie en immunotherapie; een behandeling met nieuwe medicatie die de afweerreactie tegen kankercellen stimuleert. MMC neemt ook actief deel aan wetenschappelijk onderzoek gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven van patiënten.