Dinsdag, 26 januari 2016

Máxima Medisch Centrum heeft in 2012 het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) ingericht. Binnen het MOC wordt de oncologische zorg integraal aan patiënten aangeboden. Dat wil zeggen dat alle behandelaspecten van de oncologische zorg aandacht krijgen in eenduidige, op elkaar afgestemde zorgtrajecten die zich kenmerken door efficiency, korte lijnen en meetbare kwaliteit. Het MOC streeft naar snelheid in het diagnose- en het behandelproces met als doel de periode waarin de patiënt in onzekerheid verkeert, zo kort mogelijk te maken.

Bijdragen aan onderzoek en ontwikkeling zorgen ervoor dat het Máxima Oncologisch Centrum ‘state of the art’-zorg kan leveren en kan werken volgens de nieuwste technieken en inzichten. De gerealiseerde oncologische NIAZ-accreditatie bewijst dat Máxima Medisch Centrum zijn visie ten aanzien van de oncologische zorg realiseert en toetsbare hoge kwaliteit van integrale zorg levert in het oncologisch proces.

Máxima Oncologisch Centrum heeft als doelstelling om iedere kankerpatiënt optimale behandeling aan te kunnen bieden. Daarnaast is er een integraal oncologisch research bureau opgezet om oncologisch onderzoek te coördineren.

Momenteel vindt er veel onderzoek plaats rondom leukemie, lymeklierkanker en borstkanker. Ook wordt onderzoek gedaan naar melanoom, longkanker, neuro-endocriene tumoren, darmkanker en hemofilie. Deze onderzoeken richten zich vooral op het testen van nieuwe chemotherapie en immunotherapie; een behandeling met nieuwe medicatie die de afweerreactie tegen kankercellen stimuleert. Máxima Oncologisch Centrum neemt ook actief deel aan wetenschappelijk onderzoek gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven van patiënten.

Team KING sponsort Máxima Oncologisch Centrum door middel van drie research verpleegkundigen, die er samen voor zorgen dat op hoog niveau onderzoek wordt gedaan. Zonder deze research verpleegkundigen is het uitvoeren van oncologisch onderzoek vrijwel onmogelijk. De Research Verpleegkundige is verantwoordelijk voor het coördineren van het volledige verloop van het onderzoek. Vanaf het beoordelen van de studieprotocollen tot voorbereiding met administratie en toetsing bij medisch ethische toetsing commissie. Vervolgens implementatie op de afdeling, het coördineren van patiënten tijdens het onderzoek, de wetenschappelijke coördinatie en het datamanagement gevolgd door een evaluatie.

Studies voor het testen van nieuwe medicijnen en technieken voor patiënten met een bepaalde vorm van kanker, zijn de wereldwijd industrie gestuurde onderzoeken. Daarnaast doet Máxima Oncologisch Centrum veel aan Investigator geïnitieerd onderzoek. Dit onderzoek is door artsen opgezet. In Nederland en België zijn een aantal onderzoeksgroepen die deze studies uitvoeren, zoals bijvoorbeeld: HOVON (stichting Hemato-Oncologie voor volwassen in Nederland), BOOG (Borstkanker Onderzoek Groep) en DCCG (Dutch Colorectal Cancer Group).

In 2015 staat Máxima Medisch Centrum op de 2e plaats met aantal HOVON studies in de regio Zuid-Oost Nederland met 30 studies.

We hopen met de steun van Team KING het oncologisch researchbureau verder te professionaliseren en op deze wijze voor iedere kankerpatiënt de optimale behandeling aan te bieden.