Wat gebeurt er met uw geld?
Het geld dat u doneert aan Team KING gaat naar het Maxima Oncologisch Centrum, de kankerafdeling van het Maxima Medisch Centrum (MMC). Grotendeels dankzij de bijdrage van Team KING werken nu drie researchverpleegkundigen in het Maxima Oncologisch Centrum. Wilt u weten wat de research nurses doen? Klik hier voor meer informatie.

Waarom geld voor research nurses?
Om een jaar lang een full-time research nurse bekostigen is € 50.000 à € 60.000 nodig. Ziekenhuizen zijn afhankelijk van subsidies en giften om zich te kunnen blijven ontwikkelen op het gebied van kanker en veel geld gaat hier naar de grotere academische ziekenhuizen in het land. De behandeling van kankerpatiënten is voor ziekenhuizen een verliespost. Slechts 80% van de zorg wordt betaald door de zorgverzekeraars, 20% wordt bijgelegd uit eigen middelen. Zijn de eigen middelen op, dan kunnen in het slechtste geval behandelingen niet plaatsvinden. In dat geval moet worden gezocht naar een andere locatie waar het ‘potje’ nog niet leeg is.

Team King zorgt ervoor dat het potje voor de inzet van Research nurses, die immers een grote bijdrage leveren aan een nieuwe, betere behandelingen en een snellere diagnose voor kankerpatiënten. Dankzij uw hulp en donaties aan Team King!

Ambitie: Team KING Research Centrum
Het Maxima Oncologisch Centrum heeft de ambitie om samen met het Maastrichts Universitair Medisch Centrum uit te groeien tot het Regionaal Oncologisch Centrum Zuid-Oost Nederland. Kankeronderzoek speelt daarin een steeds grotere rol. Streven is het aantal researchverpleegkundigen geleidelijk uit te breiden naar vijf en hen onder te brengen in een groter geheel: het Team KING Research Centrum, professioneel, ondernemend en regionaal.

Team King. Voor de beste kankerzorg dicht bij huis en dus ook bij het gezin. Met uw donatie komt die zorg steeds dichterbij.

Aftrekbaar
Team KING is een ANBI-stichting: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarmee zijn donaties aftrekbaar van de belastingen.

Gegarandeerd strijkstok vrij
Team KING werkt gegarandeerd strijkstokvrij. We zamelen geld in door het organiseren van activiteiten, het werven van fondsen en via initiatieven van mensen die de stichting een warm hart toedragen. Bestuur, commissie van aanbeveling en vrienden van Team KING zetten zich belangeloos in, vaak gedreven vanuit hun eigen ervaringen met kanker en de impact ervan op gezinnen.

Financiële verantwoording
Jaarrekeningen 2018, 2017, 20162015201420132012.