Stichting Team KING streeft naar de beste kankerzorg dicht bij huis en dus ook bij het gezin. Wilt u Team King daarbij helpen? Dat kan bijvoorbeeld met een donatie. Elk bedrag is welkom! Donaties zijn aftrekbaar van de belastingen. En Team KING werkt gegarandeerd strijkstokvrij.

Een donatie geven, hoe doe ik dat?
Heel simpel: u hoeft alleen maar onderstaand formulier in te vullen. U kunt direct doneren.


Pronamic test

 

ANBI
De stichting Team KING heeft per 9 oktober 2009 de ANBI-status.

RSIN
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer = 821354516

Aftrekbaar
Team KING is een ANBI-stichting: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarmee zijn donaties aftrekbaar van de belastingen.

Gegarandeerd strijkstok vrij
Team KING werkt gegarandeerd strijkstok vrij. We zamelen geld in door het organiseren van activiteiten, het werven van fondsen en via initiatieven van mensen die de stichting een warm hart toedragen. Bestuur, commissie van aanbeveling en vrienden van Team KING zetten zich belangeloos in, vaak gedreven vanuit hun eigen ervaringen met kanker en de impact ervan op gezinnen.