Het huidige bestuur van Stichting Team KING:

Voorzitter: Antonio Velings
Vice voorzitter: Ingrid Velings
Bestuurslid coördinator: Jan Matheeuwsen
Secretaris: Annemieke Verhagen-Lamme
Penningmeester: Annemieke Verhagen-Lamme
Ambassadeur: Ine van Wijlen
Ambassadeur: Melvin van Liebergen
Ambassadeur: Katinka van Boxtel

Secretariaat:
Grasduin 1
5658 HL Eindhoven
040 - 843 99 55
06 - 14 78 56 07

KvK: 17264323
Rek. nr: NL77RABO0130 4745 33
ANBI Status: 821354516