Het huidige bestuur van Stichting Team KING:

Voorzitter: Pascal Matheeuwsen
Vice voorzitter: Ine van Wijlen
Bestuurslid coördinator: Jan Matheeuwsen
Secretaris: Annemieke Verhagen-Lamme
Penningmeester: Raymond Selier

Secretariaat:
Grasduin 1
5658 HL Eindhoven
040 - 843 99 55
06 - 14 78 56 07

KvK: 17264323
Rek. nr: NL77RABO0130 4745 33
ANBI Status: 821354516

tk-1-3website